ซอนเยตอบคำถามจาก minsunye.net เมื่อวันเกิดปีที่แล้ว (ขอฮากับคำตอบข้อสุดท้ายดังๆ lol)

Source: misunye.net ll Credit: sunyebaidu

Advertisements